måndag 9 maj 2011

minnesdagen for fallna soldater


Igar nar sirenen tjot kastade jag en blick pa min nyblivna fem aring.
Hon var full fard med att leka resturang med storebror.
Sa fort hon horde alarmet slappte hon vad hon hade i handerna, reste sig upp och stod alldeles stilla under tystnad.
Smartan en dag som denna ar nastan synlig.
Det varker i kroppen nar jag ser bilder pa alla dessa ungdomar som forlorat livet innan det ens borjat.
Ett citat av Golda Meir ringer i mina oron :

We hate war. We do not rejoice in victories. We rejoice when a new kind of cotton is grown, and when strawberries bloom in Israel.